Materieel

Groenaanleg, onderhoud en omgevingswerken

 

Toelichting

Uitgraven en uitbaggeren van sloten en vijvers.

Aanvullen van bermen en velden.

Maaien van velden en bermen.

Snoeien van bomen en rooien van stronken.

 

Specificaties

 • Maaiwerken
 • Rooien van bomen en stronken
 • Aanleg van vijvers

Grondwerken

 

Toelichting

Grondwerk: sloot en cunet graven talud maken, overhoogte afgraven en vervoeren. Bouwputten uitgraven en aanvullen.

 

Specificaties

 • Allerhande uitgravingen en ophogingen
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Nivelleren / egaliseren van terreinen en wegen
 • Onderhoud van bermen

Op-/ afbraakwerken / sloopwerken

 

Toelichting

Opbreken wegverharding,rioolrooien en afbraak van gebouwen.

Met graafmachines uitgerust met allerhande hulpstukken.

 

Specificaties

 • Opbreken allerhande verhardingen
 • Opbraak van ondergrondse constructies
 • Afbraak van gebouwen
 • Pneumatisch beuken van betonverhardingen en andere vloeren

Transport

 

Toelichting

Vervoer van grond,zand,water,bouwmateriaal en bouw machines in terein en over de weg.

Wij zijn in bezit van vervoersvergunning en VHIB nmmer.

 

Specificaties

 • Min. hoeveelheid project (m3/ton) 12.5
 • Grondstoffen en bouwmaterialen transporteren
 • Bouwmachines en materieel transporteren
 • Overslag